CAT | ESP

Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts del Portal (textos, fotografies, imatges, programari, codis font, etc), són propietat intel·lectual de 4W o de tercers i no podran ser reproduïts, copiats, enganxats, linkats, transmesos, distribuïts o manipulats de qualsevol forma i amb qualsevol finalitat, sense l'autorització prèvia per escrit de 4W, mantenint en tot moment el "copyright" intacte i qualsevol altre indicador de la propietat intel·lectual dels materials o continguts. Tot ús o modificació del material o dels continguts per a qualsevol altre fi diferent a l'autoritzat en les Condicions Generals serà considerat una violació de les lleis internacionals del "copyright", que protegeixen els drets d'autor.